محله شهرک دانشگاه تهران


نام محله: شهرک دانشگاه تهران

شماره­ ناحيه:2

شماره­ منطقه: 21

محدوده­ کنوني محله: شهرک دانشگاه در جنوب غربی منطقه­ی21 تهران قرار دارد.از شمال به بزرگراه مخصوص  از جنوب به جاده قدیم و از شرق به خیابان سپاه اسلام و از غرب به خیابان ایران خودرو منتهی می شود.

مساحت محدوده : 5/785506  کیلومتر مربع

آخرين تاريخ مرزبندي مصوب از سوی شهرداری : 1385

 

موضوع گزارش: بررسی فرسودگی سیستم آب و فاضلاب در بافت مسکونی محله شهرک دانشگاه

نام تهيه‌كننده گزارش (پژوهشگر محله) : علی مصطفی زاده

تاريخ تهيه: تابستان 1390

       مقدمه

 با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مسأله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند.با گسترش زندگي ماشيني و به علت توجه نكردن افراد به منافع همگان ،هر روز انواع زيادي از آلودگي ،محيط زيست آدميان و حيوانات را نا سالم تر و زندگي آنها در معرض خطري جدي قرار ميدهد.هواي آلوده به گازهاي سمي و سموم كشاورزي و جمع آوري ناصحيح فاضلاب شهري همگي زندگي موجودات زنده را در كره زمين با مشكل مواجه   كرده اند .وجود فاضلاب ها يكي از عوامل آلودگي محيط زيست مي باشد،این مهم زمانی بیشتر نمود می یابد که آب شرب مردم در یک محله از طریق منابع زیر زمینی همان محله تامین شود. بنابراين بايستي فاضلاب شهری را به صورت صحیح جمع آوري و از شهرها بيرون آورد. و در مرحله اول آنها را پالايش و تصفيه نمود و سپس به طبيعت برگرداند.

 

1- ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه

در ایران در دهه 1350 سیاست ساخت شهرها و شهرکهای جدید به منظور جا دادن سرریز جمعیت شهرهای بزرگ، ارتقای کیفیت زندگی و توقف و از بین رفتن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اطراف شهرها برنامه ریزی و اجرا شدند. این سیاست در حالی اجرایی شد که شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کسانی که مصرف کنندگان این شهرک ها بودند مورد توجه قرار نگرفت و فقدان تحلیل مناسبی از نیازهای شغلی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و درمانی ساکنان این شهرکها حیات اجتماعی آنها را با مخاطراتی همراه نمود (فاضلی، 1389، ص 53).

البته این خاص تهران نبوده و نیست چرا که اصولاً اجتماعات محصور زائیده این عصر و تحولات کنونی نیستند. تاریخ پیدایش اجتماعات محصور به تاریخ سکونت بشر و شکل گیری اجتماعات بشری باز می گردد. اجتماعات محصور فضاهای سکونتی هستند که دسترسی غیر ساکنین به فضای درونی آنها چون خیابانها، پیاده روها و امکانات و خدمات جمعی موجود، توسط ابزارهایی کنترل می شود (کلانتری، 1389،2). در محله شهرک دانشگاه نمونه ای از این اجتماعات محصور وجود دارد که در کیلومتر 12 بزرگراه لشگری واقع شده است. بر اساس سر شماری سال  1385 این شهرک با 2633 واحد مسکونی، جمعیتی معادل 9122 نفر را در خود جای داده است. این شهرک تنها بافت مسکونی محله شهرک دانشگاه محسوب می شود و باید اذعان نمود در این شهرک ابتدا شهروندان ساکن شدند و بعد کم کم و با گذشت زمان امکانات اولیه از قبیل مرکز خرید، نانوایی و ... در آن ایجاد شد و همچنان با نواقص عمده ای روبر است. عدم توجه به زیر ساخت های مناسب در خصوص سیستم آب و فاضلاب از یک سو و اهمیت دستیابی ساکنین یک محله به آب شرب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب از سویی دیگر لزوم بررسی فرسودگی سیستم آب و فاضلاب را در محله شهرک دانشگاه بیش از پیش نمایان می سازد.

 

 

2- هدف مطالعه

هدف مطالعه حاضر بررسی اجمالی فرسودگی سیستم آب و فاضلاب شهرک دانشگاه و هشدار به مسئولین قبل از وقوع هر گونه آسیب و مسئله جدی در این خصوص است .

3- روش مطالعه و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات

روش پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی است.

4- ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات

ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات مشاهده و مصاحبه می باشد.

5-تاریخچه محله شهرک دانشگاه

محله ی شهرک دانشگاه تقریباً در میانه ی منطقه ی 21 قرار دارد و شامل شهرک دانشگاه تهران و مناطق صنعتی اطراف آن از جمله کارخانجات ایران خودرو و الحاوی و... می شود.  محله شهرک دانشگاه از شمال به جاده مخصوص کرج، از جنوب به جاده قدیم کرج و از شرق به خیابان سپاه اسلام و از غرب به خیابان 45 متری ایران خودرو مشرف می باشد و تنها محل مسکونی این محله شهرک دانشگاه تهران است. شهرک دانشگاه تهران از  شمال به جاده مخصوص کرج،از جنوب و غرب به شرکت ایران خودرو واز شرق به خیابان شهرک دانشگاه مشرف می باشد.این شهرک در قسمت شمال به دلیل کم عرض بودن و در جنوب و غرب به دلیل وجود دیوار های بلند شرکت ایران خودرو و کشمیران والحاوی، ذاتاً از سه ضلع محصور به شمار می آید و تنها در قسمت شرقی دیواری که ساخته شده است، مختص به این شهرک می باشد، که آن هم در برخی نقاط کاملاً با بعضی بناها از جمله مدرسه، مسجد، سازمان آب، مجتمع های تجاری و ... یکی شده است(بررسی عوامل داخلی و خارجی به منظور طراحی ماتریس S.W.O.T  در شهرک دانشگاه تهران،اداره مطالعات منطقه21، پژوهشگر محله11 مصطفی زاده ،25/11/1389). در سال 1342، فکر اولیۀ ایجاد شهرک دانشگاه برای کارکنان دانشگاه تهران شکل گرفت، اما عملاً از حدود سال 1362 و در پی واگذاری واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی مسکن که تا سال 1376 نیز ادامه داشت، جرقه زندگی اجتماعی در آن زده شده (همشهری محله منطقه 21، 1387، ص 10).

واحد های مسکونی بوسیله شرکت تعاونی مسکن دانشگاه تهران ساخته شدند. این تعاونی در سال1349 با1100 عضو، تاسیس شده و زمینی به مساحت840 هزار متر مربع خریداری نموده و از سال 1356 ساخت و ساز در آن زمین آغاز شد و اولین واحدهای مسکونی آن در سال1360 به ترتیب اولویت اعضا، که کارمندان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بودند به ایشان تحویل داده شد. این شهرک با ساختمانهای چهار طبقه در8 فاز و255 بلوک در2700 واحد مسکونی ساخته شده که با احتساب واحدهای تجاری در مجموع، حدود 3000 واحد مسکونی و تجاری را شامل می شود که جمعیت تقریبأ 15 هزار نفری را در خود جای داده است. متراژ واحدهای مسکونی به طور متوسط حدود 100 متر می باشد. آخرین و نوسازترین فاز شهرک، فازهای7 و 8 هستند که به شکل همزمان ساخته و سال1376 واگذار شدند.در ابتدا تمامی ساکنین شهرک، کارکنان و اساتید دانشگاه تهران بودند، در حالی که امروزه شاهد آن هستیم که شاید نزدیک به 30 درصد از ساکنین غیردانشگاهی اند، با این حال اکثراً در مشاغل دولتی اشتغال داشته یا بازنشسته ویا دانشجو هستند.لازم به ذکر است که قسمتی در شهرک به خوابگاه دانشجویان متأهل دانشگاه تهران(132 واحد)، اختصاص یافته است که موجب افزایش جامعه دانشگاهی شهرک شده است. قومیت خاص یا صنف دیگری به جز کارمندان دانشگاه در شهرک گزارش نشده است(قیمی دبیر شورایاری محله 11، بهمن 1389).

 

6- معرفی سیستم آب و فاضلاب شهرک دانشگاه

متصدی انجام امور آب و فاضلاب در محله شهرک دانشگاه شرکت آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران واقع در محله ورد آورد   می باشد.

1-6-  سیستم آب

شهرک دانشگاه دارای چند حلقه چاه عمیق(تامین کننده آب شرب شهروندان در شهرک دانشگاه) ، دو منبع ایستاده با ارتفاع بیش از 30 متر، یک حوضچه تصفیه آب و لوله های اصلی آزبست جهت انتقال آب شرب به واحدهای مسکونی می باشد(البته انشعاب های فرعی بعضاً لوله فلزی یا پلی اتیلن است). مسیری که آب از چاه طی می کند تا به داخل منازل برود به این صورت است که ابتدا آب از چاه با پمپ به حوضچه تصفیه فرستاده می شود و از آنجا به منبع های ایستاده پمپاژ شده و در نهایت از طریق لوله های زیر زمینی به درب منازل می رسد.

2-6-  سیستم فاضلاب

فاضلاب شهرک دانشگاه دارای بیش از 600 حلقه چاه منهول و چند حلقه چاه جهت دفع فاضلاب و لوله های سیمانی به قطر 30سانتی متر و بیشتر است. برای هر ساختمان یک یا چند منهول احداث شده است. منهولها به منزله چاه هایی هستند که حدود 2متر ارتفاع داشته و با آجر و سیمان در زیر زمین ساخته می شوند و از طریق لوله های زیر زمینی به یکدیگر جهت انتقال فاضلاب مرتبط می شوند. مسیری که فاضلاب طی می کند به این صورت است که بعداز دفع فاضلاب در منازل، از طریق لوله های چدنی به قطر 10 سانتی متر وارد منهول یا منهولهای مجاور ساختمان شده و سپس از طریق لوله های با جنس آزبست به منهولهای اصلی ریخته و در نهایت از طریق همان لوله های سیمانی به چاه های انتهایی ضلع جنوبی زمین اصلی شهرک دانشگاه می ریزند. زمین اصلی شهرک دانشگاه به گونه ای بود که از شمال به بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) و از جنوب به بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) منتهی می شد. کارخانه ایران خودرو ضلع جنوبی شهرک دانشگاه را در سالهای گذشته خریداری کرده و هم اکنون چاه های دفع فاضلاب شهرک دانشگاه در زمین متعلق به ایران خودرو قرار دارد.

 

 

7- نقاط قوت و ضعف سیستم آب و فاضلاب شهرک دانشگاه تهران

1-7- نقاط قوت

الف- وجود یک مرکز تصفیه آب در شهرک دانشگاه

ب- استفاده از سیستم فاضلاب زیر زمینی که از طریق آن فاضلاب شهری شهرک دانشگاه در یک محل جمع آوری می گردد.

2-7- نقاط ضعف                          

الف- فر سوده بودن سیستم خط انتقال آب و فاضلاب که منجر به شکستگی های مکرر لوله آب و فاضلاب شده به طوری که مردم محله بارها قطعی آب و گرفتگی منهول(و بوی بد فاضلاب) را تجربه کرده اند، به عنوان نمونه شکستگی مکرر لوله انتقال آب در تقاطع خیابان شریعتی و امام خمینی را می توان بیان نمود.

ب- استفاده از لوله های با جنی آزبست در سیستم آب رسانی و دفع فاضلاب.

پ- کم بودن فشار آب در فصل گرما به گونه ای که آب به طبقات چهارم به سختی می رسد .

ت- بالا رفتن سختی آب شهرک دانشگاه در فصول گرما. در فصل گرما چون مصرف آب افزایش می یابد بنابراین آب پمپاژ شده از چاه ها به تصفیه خانه؛ فرصت لازم را برای تصفیه کامل پیدا نمی کند بنابراین بلا فاصله به شبکه انتقال به سمت منازل تزریق        می شود.

ث-  منهول های فاضلاب تقریباً در تمام نقاط شهرک دانشگاه وجود دارند و به لحاظ نشتی به زمین، به دلیل عدم عایق کاری چندان ایمن نبوده و این احتمال وجود دارد که باعث ایجاد آلودگی در شبکه های آب زیر زمینی شوند.این احتمال در خصوص لوله های سیمانی دفع فاضلاب نیز به دلیل شکستگی، وجود دارد.

ج- اداره امور آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران در خصوص شبکه فاضلاب خدماتی ارائه نمی نماید.

چ- ترمیم های مکرر لوله های اصلی آب به جای تعویض آن.

8- نتیجه گیری و پیشنهادات

امروزه دستیابی به آب شرب سالم یکی از دغدغه های کشور های دنیا است به طوری که پیش بینی می شود جنگ های آینده بر سر دستیابی به آب است. استفاده از اولاً سیستم مناسب در شبکه آبرسانی و ثانیاً دفع و تصفیه فاضلاب و برگرداندن آن به چرخه طبیعی می تواند بسیار مشکل گشا باشد. در این راستا با توجه به نقاط منفی و مثبتی که از سیستم آب و فاضلاب شهرک دانشگاه ارائه شد پیشنهادات ارائه می شوند.

1.       تعویض کلیه لوله های اصلی فرسوده.به عبارت دیگر در پیش گرفتن استراتژی تعویض به جای ترمیم .

2.       استفاده از لوله های مقاوم تر و بهداشتی به جای لوله های آزبست در سیستم آب رسانی.

3.       استفاده از لوله های مناسب جهت دفع فاضلاب به جای لوله های آزبست.

4.       گسترش تصفیه خانه آب شهرک دانشگاه.

5.       افزایش فشار آب متناسب با سطح مصرف.

6.       اصلاح سیستم فاضلاب به گونه ای که چاه های منهول در آن عایق کاری شده باشد.

7.       رایزنی شورایاری و شهرداری منطقه 21 با سازمان آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران به منظور ارائه خدمات به شهرک دانشگاه.   

8.       نظارت بر سرنوشت و چگونگی دفع فاضلاب شهرک دانشگاه پس از انتقال به چاه هایی که در داخل کارخانه ایران خودرو وجود دارد، توسط سازمان آب و اداره محیط زیست شهرداری منطقه 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1-      خاکی، غلامرضا، 1387، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، بازتاب.

2-      فاضلی، م.(1389)، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، جامعه شناسان، تهران.

3-   معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 21تهران، 1388، شهرکهای محصور، تهدید ها و فرصت ها، گزارش اجرا و گزارش محتوایی هم اندیشی محله ای(شهرک دانشگاه تهران).

4-   همشهری محله منطقه21.،1387، گزارشی از همجواری مشکل­ساز شهرک دانشگاه با شرکت ایران­خودرو و کالبدشکافی معضلات زیست­محیطی این شهرک، دردسرهای شهرک دانشگاه. چهارشنبه، 16/5/1387.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:37  توسط   | 

نقشه محله شهرک دانشگاه

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ساعت 1:39  توسط   | 

بررسی عوامل داخلی و خارجی به منظور طراحی ماتریس S.W.O.T در شهرک دانشگاه تهران

بررسی عوامل داخلی و خارجی به منظور طراحی ماتریس S.W.O.T  در شهرک دانشگاه تهران

 (دفتر مطالعات شهرداری منطقه 21، پژوهشگر محله11، علی مصطفی زاده ،25/11/1389)

 

چکیده

شهرک دانشگاه تهران یکی از شهرکهای محصور واقع در کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج در محدوده شهرداری منطقه 21 می باشد. این شهرک اکثراً کارکنان دانشگاه تهران با جمعیت حدود 15000 نفر را در خود جای داده است. شهرک دانشگاه به دلیل محصور بودن تا 2سال گذشته خدمات چندانی از شهرداری در یافت نمی کرد. اما هم اکنون دیدگاه مثبت مسئولین شهرداری به شهرکهای محصور موجبات حرکت آنها به سمت توسعه را فرآهم آورده است. این در حالی است که شهرک دانشگاه در حدود 20سال از دریافت خدمات فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی خدمات شهرداری محروم بوده است. لذا این وقفه مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به شکل میدانی از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات در این شهرک می تواند راه را جهت ارائه اقدامات مقتضی نشان دهد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا با شناخت نقاط قوت و فرصتها و استفاده از آنها در جهت مرتفع نمودن یا کم کردن اثر نقاط ضعف و تهدیدات راه کار ارائه شود.

 

 

 

 

مقدمه:

شهر تهران در دهه 1350 به بعد همواره با رشد چشمگیر شهرک های محصور روبرو بوده است. البته این خاص تهران نبوده و نیست چرا که اصولاً اجتماعات محصور زائیده این عصر و تحولات کنونی نیستند. تاریخ پیدایش اجتماعات محصور به تاریخ سکونت بشر و شکل گیری اجتماعات بشری باز می گردد. اجتماعات محصور فضاهای سکونتی هستند که دسترسی غیر ساکنین به فضای درونی آنها چون خیابانها، پیاده روها و امکانات و خدمات جمعی موجود، توسط ابزارهایی کنترل می شود (کلانتری، 1389،2).

 در دهه های اخیر اجتماعات محصور در سطح جهان مورد توجه فراوان مدیران و
برنامه ریزان شهری قرار گرفته اند، این در حالی است که در کشور ما با توجه به وجود قوانین بعضاً محدودکننده این موضوع کمتر مورد توجه و حتی مورد بی مهری قرار گرفته است. واژه شهرک از ترکیب شهر + حرف ک تشکیل شده است، حرف "ک" می تواند تداعی کننده کوچکی و یا بیانگر مانند و مثل (شهر) باشد. واژه محصور نیز به معنی در حصر و جدا افتاده از شهر است. شهرکهای محصور نیمی از شهر هستند که بنا به دلایلی از بافت و قالب شهر بدور افتاده و از آن جدا مانده اند. طبق قانون، شهرک های محصور، وظیفه ای را متوجه شهرداری نمی کند اما مدیریت سالهای اخیر شهرداری با نگاهی آسیب شناسانه قریب به دو سال است که این شهرکها را در تمامی نقاط ابرشهر تهران مورد توجه قرار داده است. شهرک دانشگاه تهران نیز نمونه ای از شهرک های محصوراست که در محدوده شهرداری منطقه 21 در غرب تهران واقع شده است.

ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه:

در ایران در دهه 1350 سیاست ساخت شهرها و شهرکهای جدید به منظور جا دادن سرریز جمعیت شهرهای بزرگ، ارتقای کیفیت زندگی و توقف و از بین رفتن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اطراف شهرها برنامه ریزی و اجرا شدند. این سیاست در حالی اجرایی شد که شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کسانی که مصرف کنندگان این شهرک ها بودند مورد توجه قرار نگرفت و فقدان تحلیل مناسبی از نیازهای شغلی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و درمانی ساکنان این شهرکها حیات اجتماعی آنها را با مخاطراتی همراه نمود (فاضلی، 1389، ص 53).

موارد گفته شده کاملاً با داده های تجربی بدست آمده در شهرک دانشگاه تهران مطابقت دارد. چرا که باید اذعان نمود در این شهرک ابتدا شهروندان ساکن شدند و بعد کم کم و با گذشت زمان امکانات اولیه از قبیل مرکز خرید، نانوایی و ... در آن ایجاد شد و همچنان با نواقص عمده ای به خصوص در حوزه فرهنگی روبرو است. بنابراین انجام یک مطالعه توصیفی از وضعیت فعلی شهرک دانشگاه تهران می تواند ردپایی جهت برنامه ریزی و ارائه اقدامات عملی برای سازمانهایی باشد که دغدغه و ماموریت شان رفع نیاز و خدمت به شهروندان می باشد. در این بین شهرداری شهر تهران نیز از جمله این سازمانهاست که امروزه به شهروندان به گونه ای متفاوت از گذشته نگاه می کند و همت خود را بر این جهت گمارده که وظایف خود را از یک سازمان خدماتی صرف به سطوح بالاتر ارتقاء داده و به عنوان سازمانی که اهداف اجتماعی و فرهنگی را نیز دنبال می کند شناخته شود.

اهداف مطالعه:

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی فاکتورهای داخلی و خارجی محله شهرک دانشگاه تهران می باشد. بدین منظور اهداف فرعی ذیل نیز مطرح می شوند.

1-    بررسی نقاط قوت محله شهرک دانشگاه تهران

2-    بررسی نقاط ضعف محله شهرک دانشگاه تهران

3-    بررسی فرصت های محله شهرک دانشگاه تهران

4-    بررسی تهدیدات محله شهرک دانشگاه تهران

5-    استفاده از نقاط قوت و فرصت ها به منظور ارائه راه کارهایی جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات.

روش مطالعه و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات:

روش مطالعه از نوع میدانی بوده چرا که اساساً پژوهشگر با ورود به محل تحقیق و حاضر شدن در موقعیت واقعی زندگی، اقدام به جمع آوری داده ها نموده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز از روش مشاهده و مصاحبه و مراجعه به منابع موجود، استفاده شده است. در مصاحبه سعی شده تا نظر خبرگان ( شورایاری و افراد تأثیر گذار محله ) مورد استفاده قرار گیرد. در انجام مطالعه حاضر به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده از تکنیک تشکیل ماتریس S.W.O.T استفاده خواهد شد.

موقعیت جغرافیایی شهرک دانشگاه تهران:

شهرک دانشگاه تهران از شمال به جاده مخصوص کرج، از جنوب و غرب به دیوارهای ایران خودرو و از شرق به خیابان دانشگاه تهران مشرف است. این در حالی است که محله شهرک دانشگاه از شمال به جاده مخصوص کرج، از جنوب به جاده قدیم کرج و از شرق به خیابان سپاه اسلام و از غرب به خیابان 45 متری ایران خودرو مشرف می باشد و تنها محل مسکونی این محله شهرک دانشگاه تهران است. این شهرک در قسمت شمال به دلیل کم عرض بودن و در جنوب و غرب به دلیل وجود دیوار های بلند شرکت ایران خودرو و کشمیران، ذاتاً از سه ضلع محصور به شمار می آید و تنها در قسمت شرقی دیواری که ساخته شده است، مختص به این شهرک می باشد، که آن هم در برخی نقاط کاملاً با بعضی بناها از جمله مدرسه، مسجد، سازمان آب، مجتمع های تجاری و ... یکی شده است.

 

 

 

تاریخچه و جمعیت:

در سال 1342، فکر اولیۀ ایجاد شهرک دانشگاه برای کارکنان دانشگاه تهران شکل گرفت، اما عملاً از حدود سال 1362 و در پی واگذاری واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی مسکن که تا سال 1376 نیز ادامه داشت، جرقه زندگی اجتماعی در آن زده شده (همشهری محله منطقه 21، 1387، ص 10).

واحد های مسکونی بوسیله شرکت تعاونی مسکن دانشگاه تهران ساخته شدند. این تعاونی در سال1349 با1100 عضو، تاسیس شده و زمینی به مساحت840 هزار متر مربع خریداری نموده و از سال 1356 ساخت و ساز در آن زمین آغاز شد و اولین واحدهای مسکونی آن در سال1360 به ترتیب اولویت اعضا، که کارمندان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بودند به ایشان تحویل داده شد. این شهرک با ساختمانهای چهار طبقه در8 فاز و255 بلوک در2700 واحد مسکونی ساخته شده که با احتساب واحدهای تجاری در مجموع، حدود 3000 واحد مسکونی و تجاری را شامل می شود که جمعیت تقریبأ 15 هزار نفری را در خود جای داده است. متراژ واحدهای مسکونی به طور متوسط حدود 100 متر می باشد. آخرین و نوسازترین فاز شهرک، فازهای7 و 8 هستند که به شکل همزمان ساخته و سال1376 واگذار شدند.در ابتدا تمامی ساکنین شهرک، کارکنان و اساتید دانشگاه تهران بودند، در حالی که امروزه شاهد آن هستیم که شاید نزدیک به 30 درصد از ساکنین غیردانشگاهی اند، با این حال اکثراً در مشاغل دولتی اشتغال داشته یا بازنشسته ویا دانشجو هستند.لازم به ذکر است که قسمتی در شهرک به خوابگاه دانشجویان متأهل دانشگاه تهران(132 واحد)، اختصاص یافته است که موجب افزایش جامعه دانشگاهی شهرک شده است. قومیت خاص یا صنف دیگری به­جز کارمندان دانشگاه در شهرک گزارش نشده است(قیمی، بهمن 1389). در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که وضع در آمد ساکنین  متوسط بوده و اکثراً حقوق بگیر دولت هستند.

 

 

وضعیت مدیریت شهرک:

تا سال 1387 سازمانی به نام سازمان رفاهی شهرک دانشگاه تهران با دریافت مبلغی به صورت ماهیانه از هر واحد اموری از قبیل نظافت و نگهداری روشنایی معابر عمومی شهرک، نظافت و ... را انجام می داد که به دلیل عدم حمایت مالی مردم و قوت گرفتن سیاست شهرداری مبنی بر ارائه خدمات به شهرک های محصور این سازمان تعطیل شد. هم اکنون شهرداری منطقه 21 تهران در امور مختلف به این شهرک خدمت رسانی می نماید. همچنین هر بلوک دارای یک مدیر بوده و در قبال دریافت شارژ ماهیانه از ساکنین آن بلوک خدماتی از قبیل نظافت محوطه هر ورودی، حفظ و نگهداری راه پله ها و معابر عمومی و باغبانی و حفظ فضای سبز اطراف بلوک را ارائه می دهد.

نکته قابل ذکر درخصوص مدیریت شهرک به خصوص در سالهای اخیر وجود شورایاری است که با پیگیری های مداوم اعضای آن به خصوص دبیر شورایاری محله 11، آقای عباس قیمی، وضعیت شهرک نسبت به سالهای گذشته متحول شده است.

وضعیت پارکینگ:

طبقات همکف تبدیل به واحد مسکونی شده و بدین جهت خودروها جلوی ساختمان پارک می شوند و بخشی از محوطه ای که برای قدم زدن و بازی کودکان در نظر گرفته شده بود را اشغال می کنند. بنابراین شهرک نشینان از نعمت داشتن پارکینگ سرپوشیده محروم شده اند. البته تعدادی از ساکنین با ساخت فضاهای آهنی غیرمجاز در معابر عمومی شهرک پارکینگ هایی برای خود ایجاد کرده اند که نمای زشت آن موجب نارضایتی برخی از ساکنین شده است.

دسترسی به وسایل ارتباطی:هم اکنون در شهرک 2 خط اتوبوس وجود دارد که مبدا آنها شهرک دانشگاه و مقصد پایانه آزادی و مترو چیتگر و بالعکس می باشد. در مجموع 16 دستگاه اتوبوس در این دوخط خدمات ارائه می نمایند.

درخصوص خط تاکسی نیز 3 خط تاکسی وجود دارد که مبدا شهرک دانشگاه و مقاصد آنها، پایانه آزادی و مترو چیتگر و میدان انقلاب و بالعکس می باشند که در مجموع 97 دستگاه تاکسی در این سه خط، خدمت رسانی می نمایند. (شهرک های محصور، تهدید ها و فرصت ها، 1388، ص 11)

دسترسی به جایگاه سوخت:

یک جایگاه سوخت مایع در ضلع شمالی کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج و درست مقابل آن در ضلع جنوبی یک جایگاه سوخت گاز (CNG) قرار دارد که نزدیکترین جایگاه های سوخت برای شهروندان شهرک دانشگاه می باشند.

مکانهای فرهنگی- آموزشی، بهداشتی و مراکز خرید:

شهرک دانشگاه علی رغم نامی که دارد اما به لحاظ سرانه فرهنگی از فقر شدیدی رنج می برد. شاید به ظاهر مراکزی باشند که ارائه خدمات نمایند اما گستره فعالیت شان تا حدی نیست که کل شهرک را در جنبه های مختلف فرهنگی پوشش دهد و یا امکان استفاده برای تمامی شهروندان به لحاظ مالی ممکن نیست. شایان ذکر است در سال 1388 و براساس برنامه مصوب اجرای یک سرای محله به متراژ حدود 2000 متر مربع و دارای کاربری های مختلف اجتماعی و فرهنگی (مرکز کارآفرینی، مرکز IT، مرکز مهارت آموزی، خانه سلامت، خانه اسباب بازی و ...) در دستور کار منطقه 21 قرار گرفته است.

مراکز آموزشی شهرک اعم از مدرسه و مهدکودک در 6 مورد به شرح دبستان و راهنمایی پسرانه نورعلم و دبستان دخترانه ریحانه، راهنمایی و دبیرستان دخترانه تهذیب و یک مهدکودک می باشد. شهرک دانشگاه به لحاظ بهداشتی قابلیت توسعه را دارا است.

این محله به لحاظ مراکز درمانی صرفاً دارای یک مرکز، واقع در ورودی شهرک مشتمل بر دو مطب با یک پزشک عمومی و دندانپزشک و یک داروخانه می باشد.

به لحاظ اداری نیز تنها ساختمان اداری موجود در محله، مرکز مخابرات شهید ثابت قدم واقع در بلوار دکتر حسابی و نبش بلوار ابن سینا می باشد.

در حال حاضر شهرک دارای 5 مرکز خرید به اضافه یک میدان میوه و تره بار است که به شهروندان خدمات ارائه می نمایند و بانک ملی شعبه ایران خودرو یک باجه در شهرک دارد که خدمات محدودی ارائه می کند.

اماکن مذهبی:

شهرک دانشگاه به لحاظ اماکن مذهبی تنها واجد یک مسجد به نام 14 معصوم (ع) واقع در بلوار دانشگاه جنب پارک دانشگاه می باشد. با همت بسیجیان شهرک دانشگاه تهران یک کتابخانه با ظرفیت 1500 جلد کتاب ایجاد شده است و در مسجد 14 معصوم (ع) در فضایی به اندازه 50 مترمربع در حال حاضر به شهروندان ارائه خدمات می نماید.

به لحاظ هیئت نیز تنها هیئتی که کلیه مراسم مذهبی برنامه دارد، هیئت محبان الزهرا است که
برنامه های آن توسط پایگاه بسیج 14 معصوم (ع)  (برادران) اعلام می شود. شهرک دانشگاه تهران در وضعیت موجود (با توجه به جمعیت) واجد اماکن و پتانسیل های مذهبی از جمله یک حسینیه، 8 هیئت مذهبی و 2 پایگاه بسیج می باشد. لازم به ذکر است که در قسمت خوابگاه دانشجویی یک حسینیه حدوداً 100 متری نیز وجود دارد که تقریباً مختص به دانشجویان متاهل عضو خوابگاه است.

مراکز ورزشی و تفریحات سالم:

شهرک دانشگاه همانند سرانه های فرهنگی، از فقر شدیدی درخصوص سرانه ورزشی رنج می برد به طوری که تنها مراکز ورزشی یک سالن کشتی و یک باشگاه بدنسازی می باشد.در این خصوص در سال جاری احداث یک باب زمین چمن مصنوعی و یک باب زمین چندمنظوره در دستور کار قرار گرفته است.لازم به ذکر است که شهرداری با راه اندازی ایستگاه های تندرستی و نصب لوازم و تجهیزات ورزشی در بوستان دانشگاه درصدد توسعه ورزش همگانی برآمده است.

تنها بوستان موجود در محله به متراژ قریب به 2000 متر مربع، بوستان دانشگاه است که در ضلع شمالی مسجد 14 معصوم قرار دارد. همچنین یک بوستان کوچک دیگر به تازگی در فاز 8 ایجاد شده و فضایی برای گپ زدن درهوای سرد (آلاچیق) در آن ایجاد شده است.

امنیت:

درحال حاضر کلانتری 154 واقع در بلوار چهل و هفتم شهرک چیتگر وظیفه حفاظت از منطقه و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارند. این در حالی است که با وجود پیگیری های شورایاری فضایی حدود 30 متر با امکانات لازم در ابتدای فاز 7 در اختیار کلانتری 154 قرار گرفته بود در حالی که متاسفانه هم اکنون کلانتری آنرا تعطیل کرده و نیرویی در آن وجود ندارد. همچنین در حوزه امنیتی شایان ذکر است که محصور بودن شهرک به تنهایی شاید باعث برقراری امنیت ظاهری شود اما این خود مشکلاتی را به همراه دارد که عدم توجه مسئولین کلانتری 154 به این مهم می تواند موجبات تشدید آن را فراهم آورد. از جمله این مشکلات می توان به ایجاد مزاحمتها، سرقت و ... اشاره نمود. همچنین وجود پایگاه بسیج 14 معصوم در شهرک دانشگاه به عنوان یک نقطه عطفی در برقراری نظم و امنیت علاوه بر انجام امور فرهنگی می باشد.

تشکیل ماتریس S.W.O.T   :

ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران به این وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند. مشکل ترین بخش تهیه این ماتریس مقایسه عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عواملی خارجی (فرصتها و تهدیدات) می باشد و به قضاوتهای خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد (فرد.،آر.دیوید، 1387، 360).

برای تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف ابتدا هر کدام از عوامل داخلی و خارجی را فهرست بندی کرده و بعد با توجه به مقایسه هایی که می توان انجام داد و نیز نظر خبرگان راه کارهایی به منظور استفاده حداکثری از نقاط قوت و فرصت ها به منظور رفع یا کم کردن اثر تهدیدات و نقاط ضعف ارائه می شوند. شایان ذکر است مواردی که مطرح می شوند با توجه به نظر خبرگان(شورا یاران محله 11،بهمن 1389) و انجام مصاحبه با مردم و نیز مشاهدات میدانی پژوهشگر بدست آمده اند.

الف) نقاط قوت:

1- وجود یک بنای مناسب به منظور استقرار نیروی انتظامی در شهرک.

2- سکونت افراد نخبه و تحصیلکرده و با استعداد به خصوص در فاز دانشجویی.

3- وجود زمین هایی در محدوده شهرک که کاربری خاصی نداشته و می توان در آنها مراکز ورزشی و فرهنگی و تفریحی و حتی بهداشتی درمانی ایجاد کرد.

4- وجود شورایارانی که اکثراً بازنشسته مراکز دولتی بوده و از تجربه بالایی برخوردارند. این اعضاء بسیار فعال و پیگیر در جهت حل مسائل و مشکلات وتوسعه شهرک هستند زیرا در چند سال اخیر با همت آنان تغییرات عمده ای را در شهرک شاهد هستیم. شایان ذکر است که آقای عباس قیمی دبیر شورایاری شهرک دانشگاه خود، دبیر دبیران شورایاری منطقه نیز می باشند که با برگزاری جلساتی با شورای اسلامی شهر تهران مسائل و مشکلات را به گوش مقامات بالاتر ذی ربط می رسانند.

ب) نقاط ضعف:

با توجه به اینکه شهرک حدود 20 سال از خدمات اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از مواهب زندگی شهرنشینی محروم بوده است، لذا مشکلات داخلی یا به عبارتی نقاط ضعف عمده ای دارد که در ادامه بیان می شوند.

1-عدم وجود یک درمانگاه و داروخانه شبانه روزی.

2-عدم وجود امکانات و اماکن ورزشی از قبیل استخر سرپوشیده، سالن ورزشی مسقف چندمنظوره و ... لازم به ذکر است که عدم وجود یک مکان سرپوشیده چندمنظوره موجب اخلال در برنامه ورزش همگانی به خصوص برای بانوان در فصل سرما شده است.

3-عدم وجود یک محل مناسب به منظور جلب همکاری های داوطلبانه ساکنین و برگزاری هم اندیشی ها و تبادل نظرات در بین شهروندان درخصوص مسائل عمومی شهرک هر چند که مسجد اختصاصی محله     می تواند محل مناسبی برای تجمعات محلی تلقی شود اما ممکن است برخی از افراد به دلایلی تمایلی برای حضور در مسجد را نداشته باشند که این خود مشارکت را کاهش می دهد.

4- پایین بودن مشارکت مردمی در ارائه نظرات، پیشنهادات درخصوص مسائل و مشکلات و راه حل های آنها در شهرک. دلیل برای مدعا مشارکت پایین مردم در انتخابات هیئت مدیره سازمان رفاهی سابق، مشارکت پایین سکنه در هم اندیشی سال 1388 و ... می باشد. دلایل عمده ای را برای پایین بودن مشارکت مردم درخصوص امور شهری و توسعه آن می توان برشمرد که در بندهای گذشته به نمونه ای از آنها اشاره شد، اما دلیل عمده آنرا می توان به عدم باور و اعتماد شهروندان به شهرداری عنوان نمود. چرا که شهرک دانشگاه تهران حدود 20 سال از امکانات اولیه شهرنشینی محروم بوده لذا جلب اعتماد مردم و تشویق آنان به مشارکت کمی با مشکل مواجه است. به نظر می رسد با انجام اقدامات عملی عاجل در جهت حل مسائل و مشکلات این مشکل برطرف شود.

5-عدم وجود یک کتابخانه مجهز عمومی به همراه قرائت خانه.

6-مشکل آب آشامیدنی. در فصل تابستان پایین بودن فشار آب و نرسیدن آب به طبقات بالاتر و نیز وجود املاح زیاد و بالا بودن سختی آب در تمام فصول موجب ایجاد اشکال در آب آشامیدنی شده است.

7-روشنایی بسیار ضعیف و تاریک بودن معابر عمومی به خصوص در خیابانهای اصلی به دلیل فرسوده بودن سیستم روشنایی شهرک.

8-وجود پارکینگ ها و ساخت و سازهای طبقات همکف که غیرمجاز بوده و بعضاً نمای بدی را هم در سطح شهرک ایجاد کرده است.

9-عدم وجود یک شعبه بانکی که تمامی امور بانکی را انجام دهد. در شهرک دانشگاه، تنها یک باجه بانک ملی وجود دارد که بسیاری از خدمات بانکی را به شهروندان ارائه نمی کند.

10-خطوط تاکسی سرویس دهی مناسبی به اهالی شهرک نمی نمایند. تاکسی ها اکثراً در ساعات اولیه صبح با انجام یک سرویس به مقصد مورد نظر، این خط را ترک کرده و در سایر خطوط در سطح تهران فعالیت می نمایند.

ج) فرصت ها:

1- اخیراً میان شهرداری منطقه و تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران توافقی صورت پذیرفته است که به موجب آن ایجاد هرگونه امکانات فرهنگی و ورزشی و اجتماعی از نظر تعاونی مسکن بلامانع است.

2- به تازگی رئیس کلانتری 154 عوض شده است و فرد دیگری جایگزین شده است.

3- وجود دیدگاه مثبت شهرداری نسبت به شهرک های محصور مبنی بر خدمات دهی به آنان.

4- در دستور کار قرار گرفتن حفر یک چاه جدید در ضلع جنوبی فاز 7 توسط سازمان آب.

5- ایجاد زمینه هایی جهت نفوذ و اعمال نظرات شورایاران در بودجه ریزی مناطق و تخصیص اعتبارات به مسائل و مشکلاتی که دقیقاً شورایاران در محلات خود بدان آشنا هستند. این عامل موجب می شود علاوه بر آنکه اعتبارات صرف مسائل و مشکلات واقعی شوند بلکه موجب جلوگیری از ریخت و پاش و صرف هزینه های زائد به امور ظاهری و کشمکش های مدیریتی می شود.

6- پیشرفت فیزیکی ساختمان سرای محله تا حدود 90 درصد.

د) تهدیدات:

1- عدم استقرار نیروی انتظامی در شهرک.

2- وجود یک پیچ خطرناک در ورودی شهرک به گونه ای که عابرین پیاده و خودروهای عبوری همواره با خطر تصادف و برخورد مواجه اند. شایان ذکر است که نمونه هایی از این تصادفات حتی منجر به مرگ یک جوان 13 ساله نیز شده است.

3- برقی نبودن پل عابر پیاده شهرک به منظور عبور آسان افراد مسن و بیماران.

4- عدم وجود روشنایی در روی پل عابر پیاده که این خود دلیل بسیاری از زورگیریها معرفی شده است.

5- عدم وجود یک پل زیرگذر یا روگذر در جاده مخصوص که منتهی به شهرک دانشگاه شود. خودروهایی که از میدان آزادی و مترو می خواهند وارد شهرک شوند بایستی حدود 4 کیلومتر مسافت اضافی را طی کنند تا وارد شهرک شوند. این عامل موجب می شود تا اولاً باعث افزایش هزینه ومصرف سوخت خودروهای عمومی و شخصی شده و ثانیاً وقت و انرژی شهروندان تلف می شود.

6- شهرداری منطقه 21 به احداث یک مرکز درمانی همانند سایر پروژه های عمرانی خود نگاه می کند و الویتی برای آن در دستور کار خود ندارد(صادقی، بهمن 89).

نتیجه گیری و پیشنهادات:

آنچه مسلم است این است که بدون همدلی و هماهنگی سازمان های ارائه دهنده خدمات با نهادهای مردمی و شهروندان و جلب مشارکت های مردمی و فعالیتهای داوطلبانه آنان، مشکلات حل نخواهد شد. شهرداری، شورایاری و سایر سازمانها می بایستی صادقانه و همدل و یکصدا با هم متحد شوند در جهت آبادانی و توسعه محلات. با توجه به مطالعات میدانی و دستیابی به فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف  که در محله شهرک دانشگاه با استفاده از مشاهده و دریافت نظرات خبرگان بدست آمده اکنون می توان راه کارهایی به منظور حل و مرتفع نمودن نقاط ضعف و دوری جستن از تهدیدات با بهره گیری از فرصت ها و نقاط قوت در محله شهرک دانشگاه ارائه نمود و به هدف نهایی این مطالعه دست یافت. لذا پیشنهادات ذیل ارائه می شوند:

1- با توجه به وجود یک محل مناسب جهت استقرار و حضور نیروی انتظامی در شهرک به منظورکاهش وقوع جرائم و نیز عوض شدن رئیس کلانتری، پیشنهاد می شود که شورایاری با انجام مکاتبات لازم با رئیس کلانتری 154 محل مورد نظر را در اختیار کلانتری 154 قرار دهد.

2- با توجه به این که عملیات احداث سرای محله رو به اتمام است پیشنهاد می شود: اولاً از افراد نخبه و تحصیل کرده که در محله ساکن هستند برای مدیریت سرای محله استفاده شود. ثانیاً به منظور از میان برداشتن فقر فرهنگی شهرک، کتابخانه، مراکز IT و ... در آن پیش بینی شود.

3 - با توجه به این که در شهرک دانشگاه زمین برای احداث مراکز درمانی، ورزشی و فرهنگی وجود دارد و اینکه شهرداری و تعاونی مسکن به توافق رسیده اند پیشنهاد می شود تا اولاً شهرداری زمینه های لازم را جهت احداث یک درمانگاه شبانه روزی در شهرک بوجود آورد و برای ارائه مجوزهای لارم به بخش خصوصی هرچه سریعتر اقدامات لازم را به انجام برساند. ثانیاً با ایجاد یک سالن ورزشی چندمنظوره هم در جهت افزایش سرانه فضای ورزشی اقدام کرده باشد و هم اینکه این اقدام موجب ایجاد محلی برای جلب مشارکت های مردمی و تبادل نظرات و تجمعات محلی خواهد شد. ثالثاً شورایاری با انجام مکاتبات لازم با بانک ملی می تواند زمینه های لازم جهت حضور یک شعبه از بانک ملی را در شهرک فراهم سازد.

4-  اصلاح شکل هندسی درب ورودی شهرک و احداث یک پل زیرگذر و رایزنی با منطقه برق آزادی به منظور اخذ یک کنتور برق برای پل عابر و همچنین درخواست از سازمان تاکسیرانی به منظور افزایش نظارت بر خطوط تاکسی شهرک از جمله مواردی است که به حوزه معاونت ترافیک منطقه پیشنهاد        می شود.

5- جلب اعتماد شهروندان از سوی شهرداری تا از این طریق شهروندان در انجام امور محله به صورت داوطلبانه مشارکت نمایند. بدین منظور پیشنهاد می شود شهرداری در ارائه هر چه بیشتر خدمت رسانی به خصوص در حوزه فرهنگی با سرعت عمل بیشتری اقدام نماید. به عنوان مثال تعجیل در جهت تکمیل و راه اندازی سرای محله .

 

 ماتریس SWOT در شهرک دانشگاه تهران

 

 

 

                                             

نقاط قوت- S

1- وجود یک ساختمان آماده با امکانات برای استقرار نیروی انتظامی.

2- سکونت افراد نخبه و تحصیلکرده در شهرک. 3- وجود زمین های بدون کاربرد خاص.

 4- شورایاران فعال و با تجربه و پیگیر.

 

 

نقاط ضعف- W

1- نبود درمانگاه و داروخانه شبانه روزی.

 2- کمبود اماکن ورزشی.

3- پائین بودن مشارکت عمومی شهروندان.

 4- نبود کتابخانه عمومی مجهز، 5- مشکل آب آشامیدنی، 6- مشکل روشنایی معابر عمومی.

 7- ساخت و سازهای غیرمجاز، 8- نبود یک شعبه بانک ، 9- عدم سرویس دهی مناسب خطوط تاکسی موجود به شهروندان.

فرصت ها- O

1- توافق مثبت بین تعاونی مسکن و شهرداری منطقه 21.

2- رئیس جدید کلانتری 154.

3- دیدگاه مثبت شهرداری به شهرکهای محصور.

 4- دستور کار سازمان آب مبنی بر حفر یک حلقه چاه آب عمیق.

5- اعمال نظرات شورایاران در بودجه ریزی شهرداری ها.

6-پیشرفت فیزیکی 90 درصدی ساختمان سرای محله.

1- انجام رایزنی ها و پیگیری های لازم توسط شورایاری با رئیس کلانتری 154 برای استقرار و حضور فیزیکی نیروی انتظامی در شهرک دانشگاه.

2- استفاده از افراد نخبه و تحصیلکرده در مدیریت سرای محله.

1- انجام مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی بهشتی توسط شورایاری به منظور تسهیل و اخذ مجوزهای لازم برای احداث درمانگاه شبانه روزی.

2- به اتمام رساندن پروژه سرای محله و تجهیز آن درخصوص اختصاص محلی به عنوان کتابخانه، مرکز  ITو...، 3- ایجاد یک سالن ورزشی چندمنظوره به صورت سرپوشیده.

 4- انجام مکاتبات لازم با سازمان تاکسیرانی برای نظارت بیشتر، 5- برگزاری جلسات مشترک شهرداری با منطقه برق آزادی و سازمان تاکسیرانی، 6- انجام مکاتبه با سازمان آب جهت تعجیل در حفرچاه و بهره بردرای از آن قبل از شروع فصل گرما.

تهدیدها- T

1- عدم استقرار نیروی انتظامی در شهرک.

 2- پیچ خطرناک در ورودی درب اصلی شهرک.

 3- برقی نبودن پل عابر پیاده.

4- نبود روشنایی روی پل عابر پیاده.

 5- عدم وجود یک پل زیرگذر یا روگذر.

6- حوزه معاونت شهرسازی به احداث درمانگاه همانند سایر پروژه های عمرانی نگاه می کند.

1- در اختیار قراردادن محلی که برای استقرار نیروی انتظامی پیش بینی شده به کلانتری 154 توسط شورایاری.

2- اصلاح شکل هندسی درب ورودی شهرک و احداث یک پل زیرگذر یا روگذر و رایزنی با منطقه برق آزادی به منظور اخذ یک کنتور برق پل عابر(اجراکننده حوزه معاونت ترافیک).

1- رایزنی شورایاری با شهرداری تا روند احداث درمانگاه در خصوص صدور مجوز سا خت سهل تر گردد.

2- اولویت دادن شهرداری به طرح های اعلامی از سوی بخش خصوصی در خصوص آنچه که برای شهروندان محله ضرورت  دارد (مانند درمانگاه شبانه روزی).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

منابع اسنادی:

1-     فاضلی، م.،1389، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، جامعه شناسان، تهران.

2-     فرد آر. دیوید.، 1387، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسا ئیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوازدهم، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران.

3-     کلانتری، س.،1389، ارزیابی اثرات اجتماعات محصور بر پایداری شهری (نمونه موردی شهرک در یا کنار شهر بابلسر)،نخستین همایش توسعه شهری پایدار.

4-     معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 21تهران، 1388، شهرکهای محصور، تهدید ها و فرصت ها، گزارش اجرا و گزارش محتوایی هم اندیشی محله ای(شهرک دانشگاه تهران).

5-     همشهری محله منطقه21.،1387، گزارشی از همجواری مشکل­ساز شهرک دانشگاه با شرکت ایران­خودرو و کالبدشکافی معضلات زیست­محیطی این شهرک، دردسرهای شهرک دانشگاه. چهارشنبه، 16/5/1387.

 

 منابع  غیر اسنادی (مصاحبه):

1-    صادقی، ر.، 1389، مصاحبه در مورد مشکلات ساخت درمانگاه در شهرک دانشگاه تهران، درمانگاه شهرک.

2-    قیمی، ع.، 1389، مصاحبه در مورد عوامل داخلی و خارجی مهم در شهرک دانشگاه تهران، دفتر شورا یاری محله 11.

 

 

نام محله: شهرک دانشگاه (محله 11)

موضوع مقاله: بررسی عوامل داخلی و خارجی به منظور طراحی ماتریس S.W.O.T  در شهرک دانشگاه تهران

شماره­ي ناحيه:2

نام تهيه‌كننده گزارش (پژوهشگر محله):  علی مصطفی زاده

شماره­ي منطقه:21

تاريخ تهيه: 25/11/1389

محدوده­ي کنوني محله:فضای بین  جاده مخصوص و قدیم وخ سپاه اسلام و خ ایران خودرو

نام معاونت اجتماعي‌ـ فرهنگي: دکتر فرشاد فخیمی

مساحت محدوده:3320 کیلومتر مربع

نام ناظر              

آخرين تاريخ مرزبندي مصوب: 1386

منبع و مرجع گردآوري داده‌ها (سازمان و يا منبع كتاب، سايت و)

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 2:41  توسط   |